Nyheder

Her er en række nyheder og artikler, som vi finder spændende og relevante for arbejdet med processer og videndeling. Del dem gerne og bliv inspireret!

Er oplysninger viden? Næppe 28-03-2018 - Brug af viden til at træffe velinformerede beslutninger er kernen i de mest succesrige virksomheder. Vi ved godt, at viden ikke er information … Vi lever i en verden, hvor en overflod af oplysninger oversvømmer vores feeds, indbakke, øjne og ører på daglig basis. Disse oplysninger er ikke altid værdifulde. […]
Big data skal få arbejdsløse hurtigere i job 8-10-2017 - Digitale sagsbehandlingssystemer skal både være mere intelligente og fleksible. Det vil give sagsbehandlere og borgere en bedre og mere transparent sagsbehandling på trods af en stadig mere kompleks lovgivning. Sagsbehandlere og borgere i danske kommuner slås med digitale systemer som ikke kan tage højde for individuelle hensyn, og som er […]
Faktacheck i Knowledge Management 3-10-2017 - Faktacheck er en uundgåelig og kedelig del af det politiske liv, men hvad er dens rolle i Knowledge Management? ​Faktacheck – dét at checke faktuelle påstande i ikke-fiktionelle tekster for at bestemme validiteten of korrektheden af de faktuelle udsagn i teksten – er kommet for at blive i nyhedsmedier. Enhver […]
De 4 typer KM-strategier din organisation har brug for 24-09-2017 - De fleste organisationer laver en Knowledge Management strategi en enkelt gang, og prøver derfor noget, de aldrig har været involveret i før. Træning er derfor essentiel for at sikre, at det bliver gjort ordentligt. ​​Der er fire forskellige stakeholders ​eller aktører involveret i ​knowledge management, og alle fire behøver forskellige måder at blive […]
Fem forandringer der vil ramme arbejdsmarkedet i den digitale tidsalder 11-09-2017 - En ny generation er på vej på arbejdsmarkedet – digitalisterne. Digitalisterne er vokset op med medier og teknologier anderledes end andre generationer. Hvordan bruger de yngste generationer teknologi anderledes, og hvordan kommer det til at påvirke arbejdspladsen i fremtiden? ​Til VidenDanmarks kick-off torsdag d. 7. september 2017 var der fokus på […]
Derfor har du brug for mere end én Knowledge Management-strategi 14-08-2017 - Komplekse organisationer er ofte involveret i mere end en enkelt type aktivitet, og kan derfor have brug for mere end én Knowledge Management Strategi. To af de første aktiviteter i Knowledge Management-implementering er at udvikle strategien og at begynde at kortlægge rammerne. En stor organisation med mange forskellige afdelinger, der […]
Lav små fejl tidligt 29-05-2017 - Du vil uundgåeligt lave fejl i dit Knowledge Management (KM)-projekt. Sørg for, at de er små og ikke fatale. Knowledge Managers må lære; læring kræver, at vi eksperimenterer; eksperimenter leder ofte til fejl – og fejl kan være dyre og afspore KM-projektet. Dét er enhver Knowledge Managers dilemma.   Du har ikke råd til […]
KPI’er og videndeling 8-05-2017 - KPI’er er nøgleindikatorer for virksomhedens performance. Hvordan vi udvælge KPI’er, som guider os i forhold til videndeling? ​ Hvad er en KPI? En KPI (Key Performance Indicator) er en nøgleindikator, der hjælper os til at måle, hvor godt en virksomhed eller afdeling performer i forhold til sine målsætninger. KPI’er som […]
Kunstig intelligens og robotter i undervisning 1-05-2017 - Robotten Pepper skal hjælpe kursisterne på Teknologisk Institut til at forstå fremtidens muligheder inden for kunstig intelligens.  Man har en forventning til, at global konkurrence, digitalisering og ikke mindst automatisering vil ændre arbejdsmarked drastisk. Og kunstig intelligens og robotter vil ændre både organisationer og samfundsstrukturer. De menneskelige robotter som fx […]
Video – Hvem er VidenDanmark? 9-01-2017 - Hvad giver det at være medlem af VidenDanmark? Se andre medlemmers oplevelse og hør, hvad de får ud af netværket. Hvad får du ud af at være medlem af VidenDanmark? Ifølge medlemmerne giver det inspiration fra andre brancher og høj faglighed – og så er der markant forskel på at høre andres […]
Coworking og fleksible arbejdsmiljøer – konference 10/2 24-01-2016 - Du vil kunne høre om videndeling på kontorhoteller på konference den 10. februar 2016 i Ballerup . Konferencen afholdes af Byens Ejendom – videncenter for byudvikling – om Kontorhotel – projekter og udvikling   Coworking og fleksible arbejdsmiljøer Er vi i gang med en revolution inden for arbejdsformer, der fremover […]
Lean – fastholdelse af løbende forbedringer 24-01-2016 - Powerdag: Fastholdelse af Lean En super spændende og meget relevant dag den 15. september 2016 på Hotel Storebælt i Nyborg.   På dagen vil du opleve en enorm kompetenceudvikling og returnere med ny viden der allerede er omsat til konkrete handlingsplaner. Programmet er laves således at du får det maksimale […]